Dizajn aplikácií

Navrhujeme prototypy a dizajn web aplikácií. Naším cieľom sú návrhy a dizajny, ktoré sú používateľsky prístupné, intuitívne a vizuálne striedme. Zámerom nie je používateľa „prekvapiť“, ale ponúknuť mu štandardné riešenia tam, kde ich očakáva. Inovatívne postupy alebo funkcie podať zrozumiteľne v kontexte celej aplikácie. Poradíme aj pri návrhu a príprave konceptu aplikácie.

Naše služby v skratke

  • Analýza zadania

  • UX/UI dizajn

  • Prototyp

  • Dizajn

  • Vizuálny systém

  • Ikony / ilustrácie

Vybrané práce

Solargis Prospect

Solargis Prospect

Spojenie presných solárných dát a nastavení PV systému do prehľadnej web aplikácie. Použiteľnosť, UX dizajn a grafické návrhy sme testovali na viacerých prototypoch. Nastavenia PV systému a výstupy sme optimalizovali na bežného používateľa, ktorý je nie je expert v oblasti fotovoltiky.
Zistiť viac
ITMS 2014+

ITMS 2014+

Web aplikácia, ktorá je určená na vytváranie žiadosti o granty z fondov EÚ a ich správu, monitorovanie, administráciu. Vytvorili sme grafické návrhy všetkých modulov a layouty stránok. Spolupracovali sme pri UX dizajne, použiteľnosti a workflowe editačných a schvalovacích procesoch.
Zistiť viac

Prečo my

  • Analytické myslenie od prototypu po dizajn. Analyzujeme všetky vaše zadania a naše myšlienky. Spájame dobré nápady a užitočné štandardy do logicky usporiadaných výstupov.

  • Sme tím dizajnérov. Zameriavame sa na špičkový dizajn, ktorý vychádza z overených hodnôt a postupov. Naše návrhy nie sú samoúčelné, vyvažujeme funkčnosť a estetiku.

  • Atómy, molekuly, šablóny. Prototypujeme a dizajnujeme základné prvky a screeny, z ktorých tvoríme šablóny a z nich následne vzniká systém. Od wireframov po finálny dizajn aplikácie. Otvorený dizajnový a komponentový systém pre kontinuálny vývoj vašej aplikácie.

  • Agilné riadenie vývoja. Rozsah a obsah väčšiny web stránok spoluvytvárame s klientom postupne, v zmysle Scrum metodiky neustále vyhodnocujeme jednotlivé realizačné šprinty, dopĺňame nové požiadavky a pripomienky a spolu určujeme ďalší postup. Platí to pre návrh prototypu, dizajnu aj pre obsah.