DNA ERA

DNA ERA

Logo a jednotná vizuálna komunikácia

Pre biotechnologickú spoločnosť zaoberajúcu sa analýzou ľudskej DNA sme realizovali novú vizuálnu identitu. Zadanie bolo posunúť medicínsky startup na úroveň značky, ktorá reprezentuje zdravý životný štýl. Tento zámer sme podporili aj sloganom Master Yourself. Idea vizuálu je spojenie vedeckého základu a lifestylovej nadstavby. Vedu zastupuje modrá farba, ikony a štylizovaný chromozóm na pozadí. Životný štýl odráža výrazné titulkové písmo, fotografie ľudí a teplá paleta jasných produktových farieb.

studio 001 dna era packaging design
studio 001 dna era logo
studio 001 dna era website design
studio 001 dna era brand design packaging

Komunikačná stratégia a vizuálny štýl pre instagram

Komunikačná stratégia pre existujúci instagram kanál bola jednou z prvých tém, ktoré sme s klientom riešili. Je to vhodný priestor, kde sa dajú otestovať vizuálne princípy a konzistentnosť identity. Takisto sme si už tu zadefinovali cieľové skupiny a obsahovú štruktúru postov.

Pre variabilitu obsahu sme navrhli niekoľko typov šablón a samostatný icon set. Farby vychádzajú z úvodných definícií identity. Tmavomodrá reprezentuje odborné témy, čísla, fakty a zaujímavosti z oblasti genetiky. Produktové farby a ikony sa spájajú so zdravotnými otázkami, na ktoré vedia odpovedať testy od DNA ERA. Napokon, s tým súvisí aj samostatná produktová komunikácia a citáty od zákazníkov.

studio 001 dna era instagram design2x

Brand Guidelines alebo vizuálna identita v kocke

Brand Guidelines DNA ERA, to sú princípy a odporúčania pre konzistentnú vizuálnu komunikáciu. Základné kamene sú logo, farebnosť a písmo. K tomu charakteristický ústredný prvok, štylizovaný chromozóm X.

Ako sme uvažovali nad identitou? DNA ERA je biotechnologická spoločnosť, ktorá kladie veľký dôraz na vedeckú presnosť a dôveryhodnosť. Na druhej strane sú bežní ľudia, čomu sa musí prispôsobiť prístupnejšia komunikácia a atraktívny vizuál. Našou ideou bolo skĺbiť racionálny základ s emocionálnou nadstavbou. Takto sme nakreslili logotyp a pre nadpisy zvolili výrazné magazínové písmo Tabac Glam. Farby obdobne. Pokojná a hlboká DNA Science Blue sa strieda so živou paletou troch produktových odtieňov. Tento mix dopĺňa lososovo-ružová (Coral Rose), ktorá zároveň predstavuje kontinuitu s predošlou identitou.

Brand Guidelines DNA ERA okrem definície základných stavebných kameňov identity obsahujú aj sumár všetkých materiálov, ktoré sme riešili v rámci zadania. Produktové balenia, Web dizajn, bannerové kampane, ikony, šablóny pre sociálne siete a ďalšie materiály vizuálnej komunikácie.

studio 001 dna era brand guidelines

DNA ERA portál – analýza vašej DNA v mobile alebo počítači

Vaša analýza DNA sa ukladá do portálu DNA ERA, kde je pre vás k dispozícií po prihlásení. Portál je jednoduchá web aplikácia, ktorá vám umožňuje spravovať vašu alebo vaše analýzy DNA, kupovať a registrovať nové pre vás alebo vaše deti.

studio 001 dna era portal design
studio 001 dna era instagram design mobil2x
studio 001 dna era instagram design desktop2x