J&T Banka

J&T Banka Vizuálna identita pre najnáročnejších

Pre českú pobočku prémiovej banky sme v spolupráci s mediálnou agentúrou Yinachi pripravili tri koncepty vizuálnej komunikácie. Výsledkom práce Studio 001 je Design brand book, súhrn grafických pravidiel a odporúčaní pre firemné materiály, inzercie a podobne. 

Inšpirovaní svetom luxusu a drahých kameňov sme rozpracovali motív kryštálu a jeho typickej štruktúry. Kryštalizácia je vyjadrením rastu, dáva pocit pevnosti a stability. Základné farby – biela (Krištáľ) a čierna (Onyx) – sú doplnené sviežou paletou, ktorá má tiež vzor v drahokamoch. Koncept, ktorý sme navrhli, preukázal životaschopnosť i dlhé roky od uvedenia do praxe v marketingovej komunikácii banky.

Realizácie:
  • Brand
  • Print
studio 001 jt banka website design
studio 001 jt banka folder design

Design brand book

Design brand book J&T Banky zhŕňa ukážky princípov v dizajne brožúry, obalu, ďakovnej karty a kreditných kariet. Brožúra obsahuje viaceré typové stránky, ktoré spájajú všetky princípy a zhmotňuje ich do vyváženého celku. Grafické spracovanie dát a číselných údajov v čase je pre banku dôležitá úloha, ku ktorej sme pristupovali so zvýšenou pozornosťou. Snažili sme sa, aby aj grafy pôsobili výnimočne a elegatne v sebe premietli ideu kryštalizácie.

studio 001 jt banka brochure design
studio 001 jt banka brochure layout design
studio 001 jt banka charts design