Solargis

Solargis Identita, vizualizácia dát a web aplikácie

Solargis patrí k lídrom medzi poskytovateľmi dát pre solárnu energetiku. Klient nás oslovil na vytvorenie identity a dlhodobú spoluprácu. Venovali sme sa aj špecifickým zadaniam ako dizajn výstavných stánkov, infografiky a — veľmi výrazne — dizajnérsko-konzultačnej činnosti pri vývoji webových aplikácií Solargis.

V návrhoch identity Solargis sme vychádzali z povahy ich práce. Začali sme logom, ktoré v sebe nesie myšlienku piatich satelitov (zdroj prvotných dát), v teplom farebnom gradiente (odkaz na mapové produkty). Vecná a striedma typografia s červenými nadpismi, prehľadné členenie layoutu s veľkým podielom bielej plochy — to sú spoločné črty identity spoločnosti postavenej na presných vedeckých meraniach.

Realizácie:
  • Brand
  • Logo
  • Print
  • Web
studio 001 solargis rollup design2x
studio 001 solargis brochure design2x
studio 001 solargis exhibition design
studio 001 solargis infographics design
studio 001 solargis illustration design 012x
studio 001 solargis illustration design 022x
studio 001 solargis logo design

Web

Web Solargis v sebe spája viacero funkcií. Predstavuje špeciálne služby (dátové a mapové produkty), je informačným médiom pre oblasť solárnej energetiky a zároveň vstupnou bránou do samoobslužných online aplikácií. Prienik s printovou identitou sme realizovali cez ilustrácie na mieru, písmo Roboto a farebnú paletu.

studio 001 solargis website design 01
studio 001 solargis website design 02
studio 001 solargis website design 03