Solargis

Solargis

Logo, branding, web stránka a dizajn aplikácií pre svetového lídra v solárnych dátach.

Boli sme oslovení na vytvorenie vizuálnej identity a webstránky s cieľom posunúť komunikáciu smerok k novým výzvam a uvedeniu nových webových aplikácií.

Celá prezentácia už čoskoro