Branding. Web dizajn. UX.

Trojčlenka, ktorá vystihuje naše individuálne špecializácie. Tvoríme nové vizuálne identity, ak budujete spoločnosť na zelenej lúke alebo rebrandingy pre etablované značky vo fáze rastu. Radi pretavíme vaše kľúčové rozhodnutia na pekný vizuál, ktorý vás bude sprevádzať roky.

Logo a Brand identity

Vytvárame kompletné vizuálne identity a vizuálne systémy. Začíname analýzou konkurencie a zadania, ktoré často formulujeme nanovo. Pri tvorbe loga, výbere farieb a typografie sa opierame o spoločnú vnútornú ideu, ktorá je špecifická pre každého klienta. Obsah a rozsah vizuálnej identity je daný vaším zameraním a marketingovou stratégiou.

 • Logo

 • Branding

 • Tvorba názvu

 • Vizuálna identita

 • Vizuálna identita pre sociálne siete

 • Dizajn manuál

 • Rebranding

 • Konzultácie

Web stránky

Web stránka je často najkomplexnejšie a najviac viditeľné zhmotnenie vizuálnej identity. A my sa dizajnu digitálnych médií venujeme od počiatkov. Sme skúseným partnerom od analýzy informačnej architektúry, cez funkčné prototypy a testovanie, až po finálne dizajny. Zabezpečujeme backend i front-end development a pomôžeme aj s obsahom web stránok.

 • Analýza zadania
 • Informačná architektúra
 • UX/UI dizajn
 • Prototypovanie
 • Web dizajn
 • Programovanie
 • Príprava obsahu
 • Konzultácie

Dizajn aplikácií

Navrhujeme prototypy a dizajn web aplikácií. Naším cieľom sú užívateľsky prístupné, intuitívne a vizuálne striedme systémy. Štandardné riešenia tam, kde sa očakávajú a inovatívne funkcie podané zrozumiteľne v kontexte celej aplikácie. Naše návrhy sú účelné, a nie samoúčelné, vyvažujeme funkčnosť a estetiku a poradíme vám už pri koncepte aplikácie.

 • Analýza zadania
 • UX/UI dizajn
 • Prototyp
 • Dizajn
 • Vizuálny systém
 • Ikony / ilustrácie
 • Konzultácie