KELINE

KELINE

Rebranding vizuálnej identity výrobcu kabelážneho systému KELINE.

KELINE je slovenská značka štruktúrovaných kabelážnych systémov pre vysokorýchlostný prenos dát. Okrem samotných produktov ponúka aj technickú expertízu vo forme vývoja, kontroly kvality, školení a komplexnej technickej podpory.

Zadaním bolo vytvoriť logo, vizuálnu identitu produktov, technické materiály a aktualizovať web. Logo muselo spĺňať špecifickú požiadavku na vtláčanie do materiálov rôznej pevnosti.

studio 001 keline logo
studio 001 keline logo 01
studio 001 keline logo 02

Logo spoločnosti KELINE je dynamické a vyvážené.

Už na začiatku sme sa s klientom dohodli, že vytvoríme textové logo, pri ktorom ako symbol použijeme štylizovaný znak K. Naklonené znaky symbolizujú rýchly prenos dát, dynamiku všetkých produktov KELINE.

Navrhnuté logo je vďaka kombinácii hrúbky znakov a rozpalu medzi nimi vhodné pre všetky veľkosti a technológie tlače, vrátane vtláčania do plastov a kovov.

Prvá voľba bola červená farba. Výber finálneho odtieňa bol časovo náročný, pretože sme chceli, aby logo bolo odlišné od konkurencie a zároveň aby bolo v súlade s paletou RAL (farebný systém farieb, fólií a plastov).

studio 001 keline sign 01
studio 001 keline sign 02
studio 001 keline color system 01
studio 001 keline color system 02

Typografia pre technický obsah

Dominantnú časť informácií o produktoch KELINE predstavujú technické špecifikácie a tabuľky.

Pre lepšiu čitateľnosť pri malých textoch sme hľadali písmo s väčšou strednou výškou. Ďalšou požiadavkou boli čísovky rovnakej šírky, ktoré zabezpečia vertikálne zarovnanie a rýchle vizuálne porovnanie.

IBM Plex Sans spĺňa tieto požiadavky. Je to bezplatné písmo vydané spoločnosťou Google, ktoré je navrhnuté tak, aby bolo čitateľné pri malých veľkostiach, vrátane čísloviek.

studio 001 keline typography 01
studio 001 keline typography 02
studio 001 keline typography 03
studio 001 keline typography 04
studio 001 keline logo 04

Jednotná vizuálna identita pre informačné a marketingové materiály

KELINE ako výrobca sa nezaobíde bez marketingových materiálov. Tieto materiály zahŕňajú obaly, datasheety, produktové katalógy, eshop.

Základné informácie o produktoch KELINE sú prezentované v tabuľkách. Pri všetkých materiáloch sme preto použili rozloženie, ktoré je založené na tabuľkách a fotografiách.

Jednotlivé tabuľky sme zvýraznili svetlo sivým podkladom, aby sa ľahko identifikovali, aj keď sú umiestnené na jednom materiáli. Toto zvýraznenie vytvára vizuálne bloky, ktoré pomáhajú organizovať rôznorodý obsah do niekoľkých jasne identifikovateľných častí.
Zvýraznenie tabuliek alebo vybraných informácií sme preniesli do všetkých materiálov, vrátane eshopu.

studio 001 keline datasheet 01
studio 001 keline datasheet 02
studio 001 keline brochure 01
studio 001 keline products 01

Produktové balenia KELINE: Jednoduchý a elegantný dizajn

Produkty KELINE sú sieťové prvky, ktoré sú často prehliadané. My sme však v nich videli potenciál pre jednoduchý, geometricky čistý dizajn.

Vytvorili sme koncept 2D a 3D linkových kresieb, ktoré nahrádzajú produktové fotografie. Tieto kresby sú výrazným a rozpoznateľným prvkom grafickej identity KELINE.

Kresby sú doplnené červenými plochami s bielym textom. Výsledkom je jednoduchý a elegantný dvojfarebný dizajn.

studio 001 keline packaging 01
studio 001 keline packaging 02
studio 001 keline packaging 03

Eshop plný kabeláže s funkčným dizajnom

Základné prvky vizuálnej identity sme preniesli aj do eshopu. Červenú farbu sme povýšili na primárnu – aktívnu farbu, t.z. všetky tlačidlá a textové linky sú červené. Tabuľky a väčšie obsahové bloky sme podfarbili svetlo sivou farbou.

KELINE pracuje s rozsiahlou knižnicou kvalitných produktových a imidžových fotografií. Výsledkom je eshop, ktorý je funkčný, pútavý a ľahko použiteľný.

studio 001 keline web design 01
studio 001 keline web design 02