Hotel Zelená Lagúna

Hotel Zelená Lagúna Identita, marketingové materiály a web wellness hotela

Hotel Zelená Lagúna sa nachádza pri Veľkej Domaši na východnom Slovensku. Je zameraný na biznis klientelu i rodiny s deťmi, má kvalitnú reštauráciu, wellness s plaveckým bazénom aj konferenčné priestory. Naša práca bola rozdelená na etapy: 1. teasing web, 2. logo a dizajn manuál, 3. materiály spojené s prevádzkou a orientáciou v hoteli, 4. materiály k otvoreniu hotela, 5. web dizajn.

Pri koncipovaní identity sme si predstavili cieľovú skupinu, biznisovú strednú triedu. Táto predstava ovplyvnila výber písma i základnú farebnosť, s dôrazom na antracitovú šedú a tyrkysovú. Do vizuálnej komunikácie sme vniesli autentický prvok —  vrstevnicovú grafiku regiónu a zošikmené fotografie ako citáciu nerovného terénu nad jazerom.

Realizácie:
  • Brand
  • Logo
  • Print
  • Web
studio 001 hotel zelena laguna brochure design 01
studio 001 hotel zelena laguna banners design
studio 001 hotel zelena laguna logo design
studio 001 hotel zelena laguna brochure design 02
studio 001 hotel zelena laguna box design2x
studio 001 hotel zelena laguna brand design2x
studio 001 hotel zelena laguna wellness design

Web

Najdôležitejšie a najrozsiahlejšie zadanie. Príprava mockupu – obsahového a funkčného modelu bola časovo náročná, ale značnou mierou prispela k efektívnej realizácii – rozdeleniu prác medzi viaceré tímy súbežne. Obsahová časť web stránky je postavená na kvalitných fotografiách a premyslenej štruktúre obsahu. Systém kartičiek a niekoľkých základných elementov umožňuje veľkú variabilitu a predvídateľnú prácu s obsahom.

studio 001 hotel zelena laguna website design 01
studio 001 hotel zelena laguna website design 02
studio 001 hotel zelena laguna website design 03
studio 001 hotel zelena laguna website design 04