DNA ERA

DNA ERA

DNA analýza pre všetkých, ktorí veria vede a chcú aktívne ovplyvniť svoje zdravie a životný štýl

Spoločnosť DNA ERA sa zaoberá analýzou ľudskej DNA. Pôsobí na Slovensku, Česku a v Poľsku. Klientmi sú najmä mladí ľudia a tí, ktorí sa starajú o svoje zdravie.

Nová vizuálna identita cieli na profesionálny prístup, osvetu v oblasti DNA, prezentáciu odborných znalosti a jasnú aplikáciu v každodennom živote.

Pri návrhu vizuálnej identity sme identifikovali dve hlavné oblasti: dôvera vo vedu a životný štýl. Vizuálna a marketingová stratégia harmonicky prepája vedecké informácie s každodenným životom. Táto dualita je podporená výberom studených a teplých farieb, dvoma typmi písma a ilustráciami dopĺňajúcimi fotografie.

studio 001 dna era box design2
studio 001 dna era brand design 02
studio 001 dna era brand design 03
studio 001 dna era banner design 02
divider

Logo zosobňuje esenciu značky: vedecký prístup a lifestyle

Ostré a oblé, tvrdé a mäkké – logo spája dva kontrastné póly identity. Prvá časť loga, vedecká DNA, využíva pätkový font s výraznými a ostrými serifmi. Druhá časť, lifestylové ERA, je vytvorené na mieru so zaoblenými rohmi.

Preferujeme modré logo na bielom pozadí alebo biele logo na modrom pozadí. Aplikácia loga na produktové farby alebo fotografie je povolená, pokiaľ sa zachová čitateľnosť.

studio 001 dna era logo 02
studio 001 dna era logo blue
studio 001 dna era portal design 02
divider

Kráľovská modrá a lifestylová dúha

Kráľovská modrá (Science Blue) reprezentuje vedecký základ a dôveryhodnosť, zatiaľ čo Coral Rose zosobňuje dynamiku života a záujem o nové poznanie. Produktové farby vyjadrujú kontrast zimy a leta.

studio 001 dna era brand design color
studio 001 dna era brand design 04
divider

Elegantný Tabac Glam a neutrálny Montserrat

Kontrast medzi vedeckým a lifestylovým prístupom sa prejavuje aj vo výbere písma. Na veľké nadpisy alebo kľúčové texty používame elegantný Tabac Glam s výrazným kontrastom ťahov. Pre menšie texty, ako sú body text, tabuľky alebo nižšie úrovne nadpisov, používame písmo Montserrat, bezpatkový font s premysleným dizajnom a výbornou čitateľnosťou.

studio 001 dna era brand design typo
studio 001 dna era brand design typo 02
studio 001 dna era print design
studio 001 dna era instagram 01
divider

Ilustrácie na mieru od Maïté Franchi

Ilustrácie sú primárne určené pre portál DNA ERA, ktorý obsahuje výsledky DNA analýzy. Keďže veľká časť marketingovej komunikácie prezentuje výsledky DNA analýzy, ilustrácie sú použité aj mimo portálu.

Prvé skice portálu DNA ERA sme pripravili s ilustráciami, ktoré sme našli online, skúšajúc rôzne štýly a farebné palety. Rýchlo sa ukázalo, že ilustrácie od Maïté Franchi sú najlepšie, aj keď sme očakávali, že budú drahšie.

Preto sme uskutočnili výberové konanie medzi slovenskými ilustrátormi a ich skice prezentovali klientovi. Avšak, ako sa často stáva, čo použijete v skicách, sa ťažko mení. Preto sme oslovili aj Maïté Franchi.

Zhrnutie: DNA ERA používa ilustrácie od francúzskej ilustrátorky Maïté Franchi, ktorá pracovala pre spoločnosti ako Adobe, Microsoft a Netflix.

studio 001 dna era illustration 01
studio 001 dna era illustration 02
studio 001 dna era brand design 05
studio 001 dna era illustration 03
divider

eShop a web v jednom

Webové stránky DNA ERA vznikli v spolupráci s viacerými dodávateľmi. Prešli tiež viacerými výraznými aktualizáciami. Naša práca zahŕňala grafické návrhy a layouty vybraných stránok a komponentov.

Všetky základné komponenty vizuálnej identity sme preniesli aj do dizajnu web stránok: farby Science blue, Coral Rose a produktové farby, ilustrácie a fonty Tabac Glam a Montserrat.

Uprednostnili sme jednoduché layouty stránok a komponentov pre zvýraznenie obsahu a rýchlu navigáciu v stránke.

studio 001 dna era web design 01
studio 001 dna era web design 02
studio 001 dna era web design 03
divider

Dizajn postov pre sociálne siete

V priebehu času sa „rozpadne“ väčšina vizuálnych identýt, ktoré sa dostanú do prostredia sociálnych sieti.

Zvolili sme stratégiu transformácie vizuálnej identity na jednoduché podprahové prvky, ktoré sa opakovane vykytujú na postoch a koexistujú s novými kampaňovými vizuálny, ktoré sa pravidelne menia. Identitu zosobňujú modrá farba Science blue, produktové farby, písmo Tabac Glam a Montserrat, ilustrácie, vizuál krabíc.

Vytvorili sme aj vizuálne prvky ktoré sa vyskytujú iba na sociálnych sieťach a banneroch pre web: chromozom v pozadí, farebné kruhy dotvárajúce fotografie.

studio 001 dna era instagram 02
studio 001 dna era instagram 03
studio 001 dna era instagram 05
studio 001 dna era instagram 04