ALEF

ALEF

Logo a brand identita pre dodávaľa informačných technológií.

ALEF identita mohla vyzerať aj inak. Navrhli a prezentovali sme viacero konceptov. Spomedzi nich si klient napokon vybral konzervatívnejšiu cestu, hoci sme preferovali tieto hravé návrhy.

Súčasťou návrhu identity bol aj redizajn loga, printových a digitálnych obchodných materiálov ako i koncept a dizajn web stránky.

studio 001 kalendar alef
studio 001 vizitka alef
studio 001 logo alef
studio 001 logo farby alef

Vizuálna identita inšpirovaná steampunkom

Steampunk (parný punk) je sub-žáner sci-fi, inšpirovaný viktoriánskou estetikou parou poháňaných zariadení — ťažkých nezničiteľných strojov z liatiny na jednej strane a jemných zložitých mechanizmov z ozubených súkolí na strane druhej. Steam punk je charakteristický anachronickou podobou budúcnosti, ako si ju predstavovali ľudia v 19. storočí. Tento retro-futurizmus je dnes obzvlášť živý a nachádza inšpiráciu v klasických dielach H.G. Wellsa a Julesa Verna, alebo moderných autorov Philipa Pullmana, Scotta Westerfelda, či Stephena Hunta.

Na základe rešerší sme vybrali niekoľko vzorových strojov, ktoré sme prekódovali, prekreslili do origináleho štýlu — na spôsob samplingu a remixu v hudbe. Vznikli tak autorské ilustrácie, ktoré sa dajú navzájom kombinovať do rôznych kompozícií. Neobmedzili sme sa iba na ponorky. Lietajúce stroje, či hodinové mechanizmy rozvíjajú pôvodné zadanie a zabezpečia otvorenosť a rozšíriteľnosť konceptu.

Farebnosť v studenej tonalite (pastelová zelená a modrá) vznikla spontánne, prítomnosť fialovej ako farby „duchovnej“ môže poukazovať na ducha v stroji, softvér v hardwari, ktorý slúži človeku.

studio 001 ponorka 3d alef
studio 001 robur alef
studio 001 hodinky alef
studio 001 ponorka 2d alef
studio 001 balon alef
studio 001 rollup alef
studio 001 office alef