PROSIGHT Slovensko

PROSIGHT Slovensko

Logo a brand identita pre maklérsku spoločnosť pôsobiacu v oblasti financií.

Rebranding jednej z najrýchlejšie rastúcich maklérskych spoločností na trhu. Filozofia Prosight Slovensko je založená na transparentnej komunikácii o peniazoch a zmluvných podmienkach finančných produktov.

Prosight spolupracuje s finančnými partnermi naprieč celým spektrom. Preto sme aj identitu postavili na neutrálnom čierno-bielom základe, nakreslili ikony v linkovom štýle a spolu vytvorili množstvo odborných materiálov pre obchodníkov.

studio 001 prosight branding logo
studio 001 prosight design logo 1

Znak a logo

Prosight si zakladá na transparentnosti a vysvetľovaní “malých písmenok” v zmluvách. Logo sme poňali ako iskru, záblesk poznania, keď človeku zrazu svitne čo robil doteraz so svojimi peniazmi zle.

Harmonické kruhové usporiadanie vyjadruje 360 stupňový vhľad do finančných služieb ako i rovnováhu medzi jednotlivými časťami.

studio 001 prosight design logo 2

Jasný pohľad na financie

Pri navrhovaní sloganu sme vychádzali z misie Prosight Slovensko – transparentnej komunikácii o peniazoch a zmluvných podmienkach finančných produktov. Slogan “Jasný pohľad na financie” vyjadruje transparentnosť, finančnú osvetu a zodpovedný prístup.

Poistenie, Dôchodok, Úvery, ...

Farby a ikony sú základné prvky vizuálnej identity jednotlivých produktov. Spájajú rôzne materiály do rozpoznateľných produktových skupín. Ikony majú charakteristický rukopis, ktorý sme preniesli aj do schém. Fotografie sú mierne farebne upravené do teplého spektra farieb.

studio 001 prosight design icons2
studio 001 prosight branding 1
studio 001 prosight branding 2

Layout prezentačných materiálov

Spoločnosť Prosight priebežne vytvára množstvo tlačených a digitálnych materiálov. Hľadali sme preto riešenia ako procesy vytvárania a publikovania urýchliť.

Zvolili sme pravouhlý layout, ktorý vychádza z pravidelnej mriežky. Každý layout je rozdelený na mriežku s veľkosťou 2, 4, 8 alebo 16 dielov. Toto jednoduché delenie formátu nám umožňuje rýchle usporiadanie obsahu pre každý formát, grafickú rôznorodosť a layoutovú variabilitu.

studio 001 prosight design layout
studio 001 prosight branding rollup
studio 001 prosight branding brochure

Schémy a infografiky

Schémy a infografiky umožňujú jednoducho vysvetliť zložité súvislosti finančných služieb. Prvotnou ideou bolo vniesť do vizuálneho stvárnienia hravosť a podmaňujúcu farebnosť.

Od začiatku sme riešili farebnosť, ikony a infografiky jednotlivých služieb ako jedno zadanie, čo nám umožnilo navrhnúť vizuálny jazyk vhodný pre všetky predpokladané použitia.

Základom riešenia sú originálne ikony, jasná farebná paleta ktorou sa odlišujú jednotlivé služby a konštrukčné prvky schém či infografík.

studio 001 prosight design brochure
studio 001 prosight design infographic 1
studio 001 prosight design infographic 2
studio 001 prosight design infographic 3

Web design

Pravouhlú mriežku, ktorú používame v prezentačných materiáloch sme preniesli aj do online prostrednia. Vizuálne prevedenie webu kopíruje ostatné materiály a spoločne vytvára ucelené vizuálne a obsahové riešenie charakteristické pre Prosight.

Z pohľadu UX dizajnu sme nehľadali nové alebo prekvapujúce prvky. Stavili sme na štandardné postupy a riešenia, ktorých cieľom je prehľadná a ľahko dostupná navigácia celým obsahom.

studio 001 prosight web design 1
studio 001 prosight branding web 1
studio 001 prosight web design 2
studio 001 prosight web design 3