Alef – koncept vizuálnej identity

my brano
Braňo
30. marec 2015

Koncept vizuálnej identity vychádza zo základnej vízie spoločnosti ALEF – objaviteľský duch a neprebádané podmorské svety Julesa Verna. Táto vízia bola nešťastne a nevhodne komunikovaná 3D modelom a fotografiou atómovej ponorky a kruhovými oknami, ktoré poznáme z historických rytín a obrázkov podmorských plavidiel. Východisková inšpirácia sa ponúkala sama – oceľorytiny z kníh Julesa Verna a retro-futurizmus filmov Karla Zemana. 

alef koncept vizualnej identity 1

Definovanie témy

Steampunk (parný punk) je sub-žáner sci-fi, inšpirovaný viktoriánskou estetikou parou poháňaných zariadení — tažkých nezničitelných strojov z liatiny na jednej strane a jemných zložitých mechanizmov z ozubených súkolí na strane druhej. Steam punk je charakteristický anachronickou podobou budúcnosti, ako si ju predstavovali ľudia v 19. storočí. Tento retro-futurizmus je dnes obzvlášť živý a nachádza inšpiráciu v klasických dielach H.G. Wellsa a Julesa Verna, alebo moderných autorov Philipa Pullmana, Scotta Westerfelda, či Stephena Hunta.

Steampunk je vlastne predstavou alternatívnej histórie — v podobe technológií ako napríklad rôzne vzduchové plavidlá, parné ponorky, či analógové počítače. Táto estetika mala u nás najvýraznejšieho reprezentanta v geniálnom filmárovi Karlovi Zemanovi (1910–1989) a najmä jeho majstrovskom diele Vynález zkázy (1958). Identifikovali sme tieto zdroje ako vhodné prepojenie s pôvodnou ilustráciou zo Zemanovho filmu, ktorú pre autorské práva nebolo možné použiť. Komplexné a kreatívne uchopenie témy steampunku sa nám javilo ako logický krok pri vytváraní identity technologickej spoločnosti, ktorá už výberom pôvodnej ilustrácie naznačila vôľu odlíšiť sa od tuctových riešení.

alef koncept vizualnej identity 2

Na základe rešerší sme vybrali niekoľko vzorových strojov, ktoré sme prekódovali, prekreslili do originálneho štýlu — na spôsob samplingu a remixu v hudbe. Vznikli tak autorské ilustrácie, ktoré sa dajú navzájom kombinovať do rôznych kompozícií. Neobmedzili sme sa iba na ponorky. Lietajúce stroje, či hodinové mechanizmy rozvíjajú pôvodné zadanie a zabezpečia otvorenosť a rozšíriteľnosť konceptu.

Farebnosť v studenej tonalite (pastelová zelená a modrá) vznikla spontánne, prítomnosť fialovej ako farby „duchovnej“ môže poukazovať na ducha v stroji, softvér v hardvéri, ktorý slúži človeku. 

Návrhy ilustrácií – stroje a mechanizmy

alef koncept vizualnej identity 3

Mandaly a obrazce

Ilustrácie nemusia ostať len v základnom tvare. Možno ich kombinovať do originálnych obrazcov, súmerných mandál, ktoré svojou hypnotickou pravidelnosťou odkazujú k estetike fraktálov. Tým sa zviditeľní matematická povaha odvetvia, v ktorom spoločnosť Alef pôsobí. Chceme navodiť pocit akéhosi tajomného a silného stroja, vniesť kus mágie do materiálov, ktoré sa venujú zdanlivo všednej veci, akou sú servery a ich bezpečnosť.

alef koncept vizualnej identity 4

Redizajn loga

Pôvodný návrh loga ALEF bol mätúci, kompozícia znaku s textom je príliš tesná a preto je názov spoločnosti čítaný ako XALEF. Oddelili sme text ALEF od znaku, ktorý sme redizajnovali a zmenili písmo.

alef koncept vizualnej identity 5
alef koncept vizualnej identity 6
alef koncept vizualnej identity 7

Vizuálna identita

Pripravili sme rôzne ukážky printov – produktové listy, reprezentatívnu brožúru, imidžové plagáty a roll-upy, strany z kalendára, spôsob práce s tabuľkami a pod.

alef koncept vizualnej identity 8
alef koncept vizualnej identity 10

Kalendár

Rôzne koncepty kalendára školení. Školenia sa uskutočňujú v troch mestách a všetky školenia sú publikované v jedinom kalendári. Prvý variant delí školenia podľa dátumu konania, druhý podľa mesiacov a tretí podľa miest. 

alef koncept vizualnej identity 11
Zdieľať na FB