redByte

redByte Logo a webstránka pre kóderov

Minimalistická červeno-antracitová identita pre malý vývojársky tím. Pri návrhu webu sme sa pohrali s javascriptovými animáciami sietí, na luxusných vizitkách s elegantnou červenou oriezkou. Logo vychádza z modifikovaného písma Pressburger od Vojtecha Rumana, ktoré je aj výrazným nositeľom identity. Rozsahom neveľké zadanie, kde však pozornosť detailu venujeme rovnako ako pri veľkom klientovi.

Realizácie:
  • Logo
  • Web
studio 001 redbyte card design
studio 001 redbyte logo design2x
studio 001 redbyte typography design2x
studio 001 redbyte website design 01
studio 001 redbyte website design 02
studio 001 redbyte website design 03