Slovenský olympijský a športový výbor

Vizuálna identita pre strešnú organizáciu slovenského športu Slovenský olympijský a športový výbor

Pripravili sme komplexnú identitu podporujúcu základný cieľ a marketingovú stratégiu SOŠV ako strešnej organizácie slovenského, nielen olympijského športu. Hlavnými dôvodmi pre výraznú zmenu boli rozdrobenosť komunikácie olympijských značiek (výbor, múzeum, asociácia, nadácia) a absencia spoločných vizuálnych pravidiel (farby, písma, kľúčová idea).

Vytvorili sme jednotný redizajn všetkých logotypov založený na olympijskej štylizácii štátneho znaku v kombinácii s písmom Jigsaw od Johanny Biľak-Balušíkovej. Ideu Strechy športu vizuálne podporujú na mieru vytvorené piktogramy športov, s rovnakým rukopisom ako má logo i slogan Sme jeden tím. 

Realizácie:
  • Design
  • Brand
  • Logo
  • Typografia
sosv logo
sosv loga2
SOSV loga anim FullHD 05s
sosv piktogramy gif
sosv pohar
sosv kosela
SOSV prezentacia anim
Kontaktujte nás Zdieľať na FB