Solargis

Solargis Presné dáta pre solárne odvetvie

Solargis je slovenská spoločnosť, ktorá sa etablovala na svetovom trhu spoľahlivými a presnými údajmi, ktoré sa používajú v celom životnom cykle slnečných elektrární. Je to paradox, ale spoločnosť, ktorá spracováva údaje so satelitov a vytvára digitálne produkty, sa vo veľkej miere prezentuje klasickými tlačenými prezentáciami a zúčastňuje sa množstva výstav a seminárov.

Z dôvodu priamej konfrontácie s konkurenciou na výstavách a seminároch sme kládli dôraz na odlíšiteľnosť a upútanie pozornosti. Vytvorili sme vizuálnu identitu, ktorá je postavená na spektre teplých farieb, ktoré sú doplnené veľkou červenou plochou a schémou poskytovaných služieb (Use Case). Výber farieb a ich veľkorysé používanie vytvára viditeľný bod v každom prostredí a šume konkurenčných prezentácií.

Realizácie:
 • Design
 • Brand
 • Logo
 • Typografia
 • Web design
 • Informačná architektúra webu
 • Reporty
 • Mapy
 • Printy
 • Výstavný stánok
 • Rollupy
 • PowerPoint prezentácia
solargis ci 23
solargis ci 22
solargis ci 29
solargis ci 24
solargis ci 25
solargis ci 26
solargis ci 27

Mapy a reporty

Hmatateľným produktom – výstupom spoločnosti Solargis sú mapy a reporty. Mapy a reporty sa vytvárajú pre rôzne krajiny, väčšie oblasti ako i svet. Jednotlivé parametre, ktoré sa sledujú a vyhodnocujú, sme farebne odlíšili — s ohľadom aj na vzájomné kombinovanie v grafoch. Navrhli sme vzorové layouty pre mapy a reporty v štandardných formátoch. Pre reporty sme navrhli štýlovanie grafov a tabuliek, ktoré je možné použiť v aplikáciách Microsoft Office.

solargis ci 28
solargis ci 29
solargis ci 30
solargis ci 31

Web

Dôraz kladený na informácie a produkty Solargis sa prejavil aj v dizajne web stránky. Banner ustúpil informáciám a bol minimalizovaný. Atypicky a proti UX štandardom sú riešené hypertextové odkazy. Namiesto bežne používanej modrej je použitá červená farba hyperliniek. Pri testovaní použiteľnosti sme nezaznamenali žiadne problémy a červené hyperlinky boli identifikované okamžite.

solargis ci 32
solargis ci 33
solargis ci 34

Brand v kocke

Použitie iba základnej formy loga – pozitívnej, plnofarebnej zaručuje rýchlu rozpoznateľnosť všetkých materiálov Solargis. Červená plocha spolu so schémou Use Case sú dominantné vizuálne prvky väčšiny marketingových a prezentačných materiálov. Použitie písma Roboto nie je len výsledkom estetického a kvalitatívneho výberu, ale výberom podľa technických parametrov. Táto voľba písma je opodstatnená vzhľadom na exaktné údaje, ktoré tvoria väčšinu výstupov. Taktiež bolo potrebné zachovať vizuálnu konzistenciu aj pri nelatinkových písmach.

solargis ci 35 hires2
solargis ci 36 hires2
solargis ci 37 hires
solargis ci 38 hires
solargis ci 39 hires2
solargis ci 40 hires
Kontaktujte nás Zdieľať na FB