Softec

Softec Vizuálna identita na jednej vlne

Softec je softvérovo-konzultačná spoločnosť, pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1990. Oslovila nás s požiadavkou na rebranding, keď sa nachádzala vo fáze transformácie — presunu ťažiska z technologickej (tvorba informačných systémov) na manažérsko-konzultačnú činnosť. Smerom k biznis integrácii.

Z ponúknutých ideových konceptov zvíťazila téma „vlnenie“, zdôrazňujúca viac prácu človeka, než technológiu. Súlad a súhru s klientmi. Prvou aplikáciou novej identity bol microsite k 25. výročiu spoločnosti. Následne sme dopracovali dizajn manuál, systém rollupov, produktových listov a PPT prezentácií a dizajn obsahovo rozsiahleho webu.

Realizácie:
  • Design
  • Brand
  • Logo
  • Typografia
  • Web design
  • Informačná architektúra webu
  • Printy
  • Datasheety
  • Rollupy
  • PowerPoint prezentácia
studio 001 softec 01
studio 001 softec 3

Od pixlov k vlneniu

Kým pôvodná identita pracovala s motívom pixelov, teda akcentovala technologickú časť práce SOFTECu, vlnenie je skôr symbolom mäkkých procesov, odkazuje na súzvuk s klientom, naladenie sa na spoločnú frekvenciu. Neviditeľné vlnenie má svoje viditeľné dôsledky — zmenou jedného parametra sa dramaticky mení celkový obraz. Podobne ako v biznise. Vlnenie je mäkké, naproti tomu typografia a logo samotné sú veľmi technické. Práve toto spojenie je esenciou súčasného SOFTECu.

studio 001 softec 03
studio 001 softec 04

Brand v praxi

Na bežných printových materiáloch SOFTECu je motív vlny vždy nejakým spôsobom prítomný. Či ide o plné modré pozadie na foldri, farebné rámčeky na produktových listoch, alebo jemnú vrstvu na tónovanej fotografii v prípade pozvánok — vlna ich zjednocuje.

studio 001 softec 07
studio 001 softec 08
studio 001 softec 09
studio 001 softec 6
studio 001 softec 7

Web

Počas prípravy webu, ktorý je obsahovo dosť rozsiahly, bolo náročnou úlohou obrazom vhodne doplniť odborné texty. Produkty a služby SOFTECu sa zväčša nedajú priamo zobraziť — často ide o riadky kódu alebo abstraktné dáta z obchodných analýz. Navrhli sme ilustračné fotografie rozdelené na témy.

Pre produkty a služby sme volili abstraktné detaily architektúry, v prehľade riešení sme využili rozostrené zábery na mesto, pre všeobecné stránky o firme ľudí so zariadeniami a motív vlnenia. Všetky fotografie sú na podklade tónované do určitej farby a každej oblasti produktov a služieb sme pridelili jeden z 9 gradientoch z palety doplnkových farieb.

studio 001 softec 14
studio 001 softec 15
studio 001 softec 12hi2
studio 001 softec 13hi

Odborná konferencia Softecon

Dizajn materiálov ku každoročnej konferencii o aktuálnych víziách a trendoch v IT riešeniach sa riadi rovnakými princípmi ako základná identita SOFTEC. Konferencii sme pridelili samostatný farebný kód, oranžový gradient.

studio 001 softec 16
studio 001 softec 16b
studio 001 softec 17
Kontaktujte nás Zdieľať na FB