ITMS 2014+

ITMS 2014+ Grafické návrhy a UX dizajn web aplikácie určenej na správu grantov z fondov EÚ. Návrh informačných web stránok ITMS 2014+.

Web aplikácia ITMS 2014+ je platforma pre komplexnú správu grantov z fondov EÚ. Je určená pre bežných používateľov z rôznych inštitúcií alebo aj súkromné osoby, ktoré majú záujem o vypracovanie žiadosti o grant z fondov EÚ. Zároveň je vytvorená aj pre administratívnych pracovníkov v štátnej správe, ktorí žiadosti posudzujú, vyhodnocujú a spravujú.

Realizácie:
  • UX dizajn
  • Návrh použiteľnosti
  • Prototypy
  • Grafické návrhy
  • Design system
studio 001 itms 2014 app design 01 2x

Grafické návrhy vybraných stránok a komponenty sme pripravili na základe analýz obsahu a štruktúry, ktoré boli súčasťou zadania. Naším cieľom nebolo len upratanie obsahu ale aj vytvorenie komplexnej web aplikácie, s ktorou pracujú zamestnanci štátnej správy a zároveň je natoľko prehľadná aby jej porozumel a zvládol aj bežný používateľ – žiadateľ o grant z fondov EÚ.

V zoznamoch žiadostí o granty sme napríklad ponechali množstvo stavových ikon, ktoré pomáhajú rýchlo vyhodnotiť jednotlivé položky v zozname bez nutnosti otvárať ich detail. Na druhej strane sme vizuálne posilnili všetky aktívne prvky (buttony, odkazy) aby „kričali“ a dali sa rýchlo identifikovať v množstve rôznorodých informácií.

studio 001 itms 2014 app design 02 2x
studio 001 itms 2014 app design 03 2x
studio 001 itms 2014 icons app design 2x

Web stránka, zoznam grantov

Hlavným poslaním web stránky je informovať o všetkých grantoch, ktoré sú plánované, vyhlásené alebo ukončené. Každý grant obsahuje všetky verejne dostupné informácie, na základe ktorých je možný výber grantu a vypracovanie žiadosti. Súčasťou web stránky sú aj podporné materiály, odkazy na dôležité linky, novinky, …

Vytvorili sme logo ITMS 2014+, prototypy a grafické návrhy základných stránok webu a všetkých komponentov. V prípade grantov sme sa sústredili na prehľadné spracovanie ich zoznamu a filtrovanie. Detail grantu obsahuje množstvo tabuliek, popisov a odkazov. Je to veľké množstvo informácií, ktoré by bez vizuálneho odľahčenia splývali do neprehľadnej spleti textov a čísel.

Pristúpili sme preto k rozdeleniu obsahu do samostatných blokov, ktoré je možné rozbaliť alebo zbaliť. Tabuľky, texty a zoznamy sme oddelili väčšími bielymi plochami.

studio 001 itms 2014 web design 01 2x
studio 001 itms 2014 web design 02 2x
studio 001 itms 2014 logo 01 2x