Solargis logo

Solargis Čas na novú značku. Nové vízie, nové produkty.

Spoločnosť Solargis analyzuje dáta zo satelitov a vytvára solárne mapy sveta. Dlhodobo archivované a analyzované dáta využíva vo svojich online aplikáciách. Tieto aplikácie pokrývajú potreby celého procesu výroby slnečnej energie. Od hľadania vhodnej lokality, odhadu kapacity novej elektrárne až po pravideľné solárne predpovede. Vytvorili sme logo, ktoré vyjadruje solárnu energiu. Vyvážená kompozícia, statické písmo a geometrické členenie loga dotvárajú komunikáciu spoločnosti Solargis, ktorá je postavená na odbornosti a dlhoročných skúsenostiach.

Realizácie:
  • Design
  • Logo
  • Typografia
  • Dizajn manuál
studio 001 solargis logo 01
studio 001 solargis logo 02

Teplé farby: solárna energia, dynamika

Pôvodné logo Solargis malo oranžovo-šedú farbu. Oranžová, červená a fialová farba vyjadrujú na solárnych mapách najvyšší potenciál využitia solárnej energie. Logická a strategická voľba je výber oranžovej a červenej farby. Nadväzujeme na predošlé logo, zdôrazňujeme potenciál solárnej energie a dynamiku rozvoja spoločnosti Solargis.

studio 001 solargis logo 03
studio 001 solargis logo 04
studio 001 solargis logo 05
studio 001 solargis logo 06

Identifikácia na prvý pohľad

Solargis sa pravideľne zúčastňuje odborných výstav a kongresov kde často prichádza do bezprostredného kontaktu s konkurenciou a ich vizuálnou identitou. Stavili sme na jednoduchý a premyslený tvar s výraznou typografiou, ktorá podporuje čitateľnosť loga aj z väčších vzdialeností.

studio 001 solargis logo 07
Kontaktujte nás Zdieľať na FB