Železničná spoločnosť Slovensko Manuál koľajových vozidiel

my daniel
Daniel Blonski
7. jún 2006

Vytvorenie jednotného vizuálneho štýlu pre rušne a vozne je zadanie ktoré neprichádza každý deň. Od malička ma zaujímali vláčiky takže práca na tomto projekte bola moja srdcovka. Pripraviť identitu vyžadovalo do hĺbky pochopiť základné pravidlá a obmedzenia ktoré súvisia s tým ako koľajové vozidlá vyzerajú. 

Cieľom vytvorenia novej vizuálnej identity bolo prehodnotiť platné pravidlá a odporúčania, ich aktualizovanie a doplnenie. Prvú fázu projektu sme venovali rozsiahlemu prieskumu železničných spoločností v Európe. Následne boli vypracované farebné a kompozičné varianty a výsledkom bol Manuál koľajových vozidiel. Ten určil jednotiace princípy pre vonkajšie farebné nátery vlakov, definoval charakteristické prvky typické pre ŽSSK, vrátane použitia loga. Dôležitým aspektom bola nezameniteľnosť s inými európskymi železničnými spoločnosťami a vyriešenie vzťahu rušeň – vozeň tak, aby tvorili jeden celok.

main
zssk 01
zssk 02a
zssk 02b
zssk 03

Obmedzenia a doporučenia

Pri tvorbe pravidiel Manuálu koľajových vozidiel bolo potrebné zohľadniť praktické obmedzenia, normy a odporúčania na označovanie koľajových vozidiel. Napríklad farba strechy musela zostať šedá (strieborná), aby lepšie odrážala slnečné lúče v letných mesiacoch a vagóny sa vnútri neprehrievali. Obmedzenia sa týkali tiež výstražných a iných vonkajších značení.

zssk 04
zssk 05
zssk 06
Zdieľať na FB